Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
Bảng giá của tên miền việt nam

STT

Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

Phí cấp, duy trì và thay đổi tham số tên miền (theo quy định của VNNIC)

 1  Lệ phí cấp tên miền:    
   a)  Tên miền cấp 2

 Lần

 450.000

   b)  Tên miền cấp 3

 Lần

 450.000

 2  Phí duy trì tên miền:  

 

   a)  Tên miền cấp 2

 Năm

 600.000

   b)  Tên miền cấp 3

 Năm

 480.000

 3  Lệ phí thay đổi tham số kỹ thuật tên miền

 Lần

 180.000

Ghi chú:
- Tên miền cấp 2 .VN có dạng:    ***.vn
- Tên miền cấp 3 .VN có dạng:   ***.com.vn ( .biz.vn, .net.vn, .info.vn, .org.vn, .name.vn, .pro.vn, .edu.vn, .ac.vn, .int.vn, .gov.vn, .health.vn)
- Mức phí tên miền do VNNIC ban hành không chịu thuế VAT (mục 1, 2, 3)
 

Tên miền quốc gia Việt nam “.vn” được pháp luật bảo vệ, do vậy tổ chức, cá nhân nên:
1/ Đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 dưới “.vn” và cấp 3 dưới .com.vn (những tên miền
hay có tranh chấp nhất) để bảo vệ tên, thương hiệu, tên sản phẩm, dịch vụ của mình; để địa chỉ của mình luôn tồn tại hợp pháp trên xã hội ảo.
2/ Sử dụng tên miền “.vn” để đưa nội dung Website và quản trị Website của mình, chỉ đặt đường link nếu sử dụng thêm tên miền quốc tế để trong trường hợp
khẩn cấp, mất quyền quản trị, VNNIC có thể can thiệp giúp đỡ

C�C TIN KH�C:


Website đã thực hiện


Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


Nguyễn Phước Tộc VN


Nguyễn Phúc Tôn phả


Phòng khám Đa khoa Sài Gòn