Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
HOSTTING Không giới hạn băng thông

Server đặt tại

- Nhà sản xuất server

- Hệ điều hành

Windows Server  2008

- Hổ trợ

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

- Database

Microsoft SQL Server 2005

- Dung lượng

không giới hạn

- Băng thông

không giới hạn

- 50 Email

Hổ trợ từ Google theo tên miền (Tham khảo)


C�C TIN KH�C:


Website đã thực hiện


Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


Nguyễn Phước Tộc VN


Nguyễn Phúc Tôn phả


Phòng khám Đa khoa Sài Gòn