Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
Các quy định tên miền quốc tế ở VN
Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
 • Thông tin 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 • C�C TIN KH�C:


  Website đã thực hiện


  Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

  Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


  Nguyễn Phước Tộc VN


  Nguyễn Phúc Tôn phả


  Phòng khám Đa khoa Sài Gòn