Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
Thời gian để thiết kế 1 website
  • Với website Tĩnh (thông tin tĩnh, không thay đổi được): thời gian cần thiết là 1 tuần kể từ thời điểm bạn cung cấp đầy đủ thông tin.
  • Với website thông tin (giới thiệu Công ty, Tổ chức, Doanh nghiệp,...): thời gian cần thiết là 2 tuần kể từ thời điểm ký hợp đồng.
  • Với website Thương mại điện tử (Bán hàng trực tuyến, Cửa hàng, Điện thoại di động,...): thời gian cần thiết là 4 tuần kể từ thời điểm ký hợp đồng.
  • Website khác: thời gian phụ thuộc chủ yếu vào yêu cầu thiết kế website, và thời gian quý khách cung cấp thông tin cho BK VN, thời gian sẽ theo thoả thuận.
Copyright 1995 - 2010

C�C TIN KH�C:


Website đã thực hiện


Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


Nguyễn Phước Tộc VN


Nguyễn Phúc Tôn phả


Phòng khám Đa khoa Sài Gòn