Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
Nhà sản xuất domain tiếng Việt cần cải tiến sản phẩm

Nhà sản xuất domain tiếng Việt cần cải tiến sản phẩm

Tôi tin tưởng rằng mỗi người góp một tay thì plug-in của tên miền tiếng Việt sẽ khắc phục được những hạn chế hiện nay về lỗi kỹ thuật và giảm bớt được khó khăn trong việc gõ vào trình duyệt.

Người gửi: Tran Ngoc Minh
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Ten mien tieng Viet

Tên miền tiếng Việt là một sản phẩm nằm trong hệ thống tên miền tiếng bản ngữ của thế giới. Việc phát triển tên miền tiếng Việt không chỉ nhằm mục tiêu phục vụ cộng đồng người Việt Nam sử dụng tiếng Việt mà còn là sự khẳng định với người sử dụng Internet toàn cầu rằng: Việt Nam cũng có thể phát triển được IDN mặc dù thời gian chúng ta tham gia Internet chưa lâu, chất lượng dịch vụ còn có nhiều yếu tố phải bàn.

Qua nghiên cứu tôi nhận thấy hầu hết các tên miền IDN trên thế giới khi sử dụng đều phải cài một phần mềm plug-in tại máy client. Tên miền tiếng Việt cũng vậy, điều đó không có gì lạ. Trong giai đoạn đầu phát triển, việc còn nhiều yếu tố thiếu sót hoặc hạn chế đối với plug-in cũng có thể cảm thông. Quan trọng là nhà sản xuất phải ý thức được vấn đề và không ngừng cải tiến sản phẩm của mình. Đặc biệt, đối với một sản phẩm mang ý nghĩa cộng đồng như tên miền tiếng Việt thì nỗ lực chung là điều cần thiết.

Nếu nói: "Vấn đề là ở quan niệm của người sử dụng. Nếu coi đó là sự phức tạp hoá thì chương trình khó sử dụng. Nếu thấy cần thiết thì những khó khăn đó không có gì đáng kể" thì cũng đồng nghĩa với tuyên ngôn ai muốn sử dụng tên miền tiếng Việt thì dùng, không dùng thì "biến". Phải chăng nhà sản xuất phát triển tên miền tiếng Việt để chính nhà sản xuất "sử dụng nội bộ". Nếu đúng như vậy, thì tuyên bố 300 tên có chủ làm gì? Thực ra, con số 300 đâu có gì là nhiều, nếu không muốn nói là rất ít.

Đưa một sản phẩm mang đậm tính dân tộc, thể hiện chữ viết của dân tộc đến cộng đồng thì nên cẩn trọng vì qua sản phẩm đó, mọi hình ảnh, liên tưởng, ấn tượng về dân tộc được phản ánh. Đừng biến mục tiêu marketing trở thành phản marketing.

Là một người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thiết tha với tên miền tiếng Việt nhưng đăng ký mãi không được, xin gửi ý kiến đóng góp này với nhà sản xuất


C�C TIN KH�C:


Website đã thực hiện


Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


Nguyễn Phước Tộc VN


Nguyễn Phúc Tôn phả


Phòng khám Đa khoa Sài Gòn