Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
HOSTING cho tên miền .VN
BKVN 1
BKVN 2
BKVN 3
BKVN 4
BKVN 5
• Disk Space
200 MB
1000 MB
1500 MB
2000 MB
2500 MB
• Transfer
5 GB
10 GB
15 GB
20 GB
50 GB
• Domain host
1
1
1
1
1
• Park Domains
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
• Sub Domains
2
5
10
15
20
• Email Accounts
20 70 120 200 500
• SQL Server 2005
0
2
3
4
5
• MySQL 5
3
5
7
9
12
• ASP.Net 2.0/3.5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
• PHP 5, MySQL 5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
• Chi phí / tháng
$2
$5
$7
$10
$12
• Thanh toán
12 tháng
12 tháng
12 tháng
6 tháng
6 tháng

C�C TIN KH�C:


Website đã thực hiện


Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


Nguyễn Phước Tộc VN


Nguyễn Phúc Tôn phả


Phòng khám Đa khoa Sài Gòn