Skip Navigation Links
Trang chủ
Lĩnh vực
Thời sự tin tức
Tổ chức
Dịch vụ
Email
Facebook BKVN
Liên lạc


Dịch vụ


Domain - Host


 
Hướng dẫn Báo cáo sai phạm Nhóm trong Facebook. (Làm phiền, nói xấu ...)

Hướng dẫn Báo cáo sai phạm Nhóm mạo nhận Tôn Thất & Nguyễn Phước.
(Hoặc Nhóm nào bạn không thích).

     Trước tiên các bạn click vào Nhóm đó, nhìn qua màn hình tay phải có hình như HÌNH 1

     Click vào hình bánh xe răng cưa, chọn Báo sai phạm nhóm,

     Sẽ xuất hiện như HÌNH 2

     Chọn vào dòng: Nó đang quấy rầy bạn bè tôi, hoặc bất kỳ dòng nào Bạn thấy chính xác.

     Nhấn tiếp tục, xuất hiên HÌNH 3,

     Chọn gửi tin nhắn cho quản trị viên Nhóm này. Và đánh dấu vào Báo cáo đến Facebook (Đánh dấu này rất quan trọng đừng quên các bạn nhé).

     Nhấn tiếp tục, xuất hiện như HÌNH 4,

     Chọn Tất cả quản trị viên, Nhấn tiếp tục, 

     Sẽ có như HÌNH 5.

     Nhấn Gửi tin nhấn, sẽ có như hình 6

Như vậy là đã xong Báo cáo sai phạm Nhóm.

     Trở lại Hình 1,

     Nhấn vào Hình bánh xe răng cưa, Chọn dòng Rút khỏi Nhóm,

     Sẽ xuất hiện cửa sổ như Hình sau:

     Đánh dấu vào dòng chữ: Khi rời Nhóm, hãy ngăn các thành viên khác của nhóm này thêm lại bạn. Nhấn Rút khỏi nhóm. 

BÀ CON NGUYỄN PHƯỚC (NPT) HÃY THỰC HIỆN ĐỒNG LOẠT VỚI NHỮNG PAGE XÚC PHẠM ĐẾN NGUYỄN PHƯỚC TỘC CHÚNG TA. FACEBOOK SẼ LOẠI BỎ PAGE SAI PHẠM KHI CÓ MỘT SỐ NGƯỜI NHẤT ĐỊNH ĐỒNG LOẠT BÁO CÁO SAI PHẠM VÀ RÚT KHỎI NHÓM ĐÓ.

Chúc các bạn và bà con Nhuyễn Phước AN LÀNH.


C�C TIN KH�C:


Website đã thực hiện


Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học


Nguyễn Phước Tộc VN


Nguyễn Phúc Tôn phả


Phòng khám Đa khoa Sài Gòn